• Afnamebeding: een onredelijk bezwarende algemene voorwaarde of kernbeding?
  lees verder →
 • Huurrecht en horeca (Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte)
  lees verder →
 • Intentieovereenkomst of toch een bindende huurovereenkomst?
  lees verder →
 • Gerechtvaardigd beroep op dwaling bij verwaarlozen van onderzoeksplicht?
  lees verder →
 • Wanneer is een particuliere borgtocht voor bedrijfsmatige huur rechtsgeldig?
  lees verder →
Vragen?

[contact-form-7 id="19" title="Contact form 1"]

Overgang van huurrechten

Wanneer een vennootschap onder firma (VOF) in een besloten vennootschap (BV) wordt ingebracht, terwijl de VOF de huurovereenkomst met de verhuurder is aangegaan, wie moet dan als huurder worden aangemerkt? Hierover heeft de kantonrechter te Gorinchem op 30 juli 2012 een oordeel moeten vellen.

 

In deze casus is de VOF met de verhuurder een huurovereenkomst aangegaan. De VOF stelde zich op het standpunt dat niet hij maar zijn rechtsopvolger (een BV) als huurder is aan te merken en de achterstallige huur dient te voldoen. Op grond van de wet is voor het overnemen van een huurovereenkomst (d.m.v. contractoverneming) een schriftelijke akte noodzakelijk waarbij de ene partij zijn juridische relatie tot een derde (huur) aan een andere partij overdraagt. Van een dergelijke akte was sprake, nu de BV een akte in het geding heeft gebracht waaruit kan worden afgeleid dat de door de VOF gedreven onderneming in de BV is ingebracht. Een tweede vereiste voor het aannemen van contractoverneming is echter dat ook de derde (de verhuurder) aan de overdracht van de juridische relatie (de huurovereenkomst) haar medewerking verleent. In dit geval is komen vast te staan dat de  BV de verhuurder schriftelijk heeft geïnformeerd waarop, door de verhuurder niet is gereageerd.  Voorts heeft de BV de huurbetalingen gedaan, hoewel de huurfacturen nog steeds naar de VOF (en op naam van de VOF) werden verzonden. Volgens de kantonrechter was dit echter niet voldoende om aan te nemen dat de verhuurder heeft ingestemd met de contractoverneming. De vordering tot betaling van de achterstallige huur door de VOF werd dan ook door de kantonrechter toegewezen.

 

Meer weten? Neem contact met ons op: 053-2600444 of info@prascevicadvocatenkantoor.nl