• Afnamebeding: een onredelijk bezwarende algemene voorwaarde of kernbeding?
  lees verder →
 • Huurrecht en horeca (Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte)
  lees verder →
 • Intentieovereenkomst of toch een bindende huurovereenkomst?
  lees verder →
 • Gerechtvaardigd beroep op dwaling bij verwaarlozen van onderzoeksplicht?
  lees verder →
 • Wanneer is een particuliere borgtocht voor bedrijfsmatige huur rechtsgeldig?
  lees verder →
Vragen?

[contact-form-7 id="19" title="Contact form 1"]

Tarieven

Voor het kantoor met de behandeling van uw zaak begint, worden duidelijke afspraken gemaakt over het aan u in rekening te brengen uurtarief en de daarnaast nog in rekening te brengen kosten (bijvoorbeeld van in te schakelen deurwaarders, griffierechten, kosten van gemeentelijke uittreksels, kantoorkosten). De gemaakte afspraken worden vervolgens schriftelijk aan u bevestigd. Op die afspraken en de verdere dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Prascevic Advocatenkantoor van toepassing.

Prascevic Advocatenkantoor kan, mede vanwege de beperkte omvang van het kantoor, zeer scherpe tarieven hanteren in vergelijking met andere gespecialiseerde kantoren. Neem voor meer informatie hierover contact met ons kantoor op.

Bijzondere tariefafspraken

Maatwerk ten aanzien van de tarieven is bespreekbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vast bedrag, ongeacht het aan uw zaak te besteden aantal uren of een lager tarief te vermeerderen met een percentage van het te behalen resultaat en dergelijke.

Het is advocaten in Nederland  vooralsnog echter niet toegestaan om no zogenaamde ‘cure-no pay’ afspraken met u te maken, waarbij u geen enkel honorarium bent verschuldigd indien geen enkel resultaat wordt behaald. Een uitzondering hierop zijn de incassozaken. Neem voor meer informatie hierover en de mogelijkheden in uw geval contact met ons kantoor op.

Rechtsbijstandverzekering

Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt die voor de zaak in kwestie dekking geeft, kan Prascevic Advocatenkantoor uw rechtsbijstandverzekeraar benaderen voor een bevestiging van de dekking. In geval de rechtsbijstandverzekeraar de dekking verleend, worden de te maken juridische kosten geheel of gedeeltelijk door de verzekeraar gedragen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Iedereen in Nederland die rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit noemen we gesubsidieerde rechtsbijstand. Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

De Raad betaalt een deel van de kosten van de advocaat. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u als eigen bijdrage moet betalen. Aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn voorwaarden verbonden. Zie voor meer informatie: www.rvr.org