• Afnamebeding: een onredelijk bezwarende algemene voorwaarde of kernbeding?
  lees verder →
 • Huurrecht en horeca (Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte)
  lees verder →
 • Intentieovereenkomst of toch een bindende huurovereenkomst?
  lees verder →
 • Gerechtvaardigd beroep op dwaling bij verwaarlozen van onderzoeksplicht?
  lees verder →
 • Wanneer is een particuliere borgtocht voor bedrijfsmatige huur rechtsgeldig?
  lees verder →
Vragen?

[contact-form-7 id="19" title="Contact form 1"]

Onderzoeksplicht en dwaling bij koop

De rechtbank te Haarlem heeft zich bij vonnis van 12 september 2012 (LJN: BY6166) uitgelaten over de vraag of een partij, die bij het aangaan van een overeenkomst haar onderzoeksplicht heeft verwaarloosd, zich nog kan beroepen op dwaling.

In deze casus ging het om een bouwonderneming die van de gemeente een perceel grond met daarop het voormalige raadhuis kocht. De bouwonderneming was voornemens het raadhuis te slopen om er vervolgens appartementen te bouwen. De bouwonderneming heeft later de koop ontbonden wegens dwaling. De gemeente zou in het bezit zijn geweest van een rapport waaruit zou blijken dat er na de afronding van de bouw een restaanbod van dure koopappartementen zou ontstaan. De bouwonderneming gaat enige tijd later failliet en de curator zet het geding voort. De curator stelt dat als zijn failliet van het rapport op de hoogte was geweest, zij de overeenkomst niet was aangegaan. De gemeente stelt dat de bouwonderneming zelf onderzoek had moeten doen naar de ontwikkelingen in de woningmarkt.

De rechtbank wijst de vordering af. De bouwonderneming had ter zitting verklaard dat zij voor het sluiten van de overeenkomst er voor gekozen had niet zelf onderzoek te verrichten naar de woningmarktontwikkelingen. De rechtbank overwoog daarom dat zij zich niet met succes beroepen op dwaling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. A. Prascevic, advocaat te Enschede (telefoonnummer 053-2600444).