• Afnamebeding: een onredelijk bezwarende algemene voorwaarde of kernbeding?
  lees verder →
 • Huurrecht en horeca (Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte)
  lees verder →
 • Intentieovereenkomst of toch een bindende huurovereenkomst?
  lees verder →
 • Gerechtvaardigd beroep op dwaling bij verwaarlozen van onderzoeksplicht?
  lees verder →
 • Wanneer is een particuliere borgtocht voor bedrijfsmatige huur rechtsgeldig?
  lees verder →
Vragen?

[contact-form-7 id="19" title="Contact form 1"]

Diensten

Ondernemingsrecht

Binnen het kantoor is een aanzienlijke ervaring en expertise aanwezig op het gebied van het ondernemingsrecht. Hierdoor kan Prascevic Advocatenkantoor allerlei soorten ondernemingen van dienst zijn. Prascevic Advocatenkantoor treedt dan ook op voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

De dienstverlening op het gebied van Ondernemingsrecht ziet op meer volgende gebieden:

 • Fusies, overnames en verkoop van (delen van) ondernemingen
 • Financiering en herstructurering
 • Insolventie
 • Mededinging
 • Overeenkomsten en algemene voorwaarden opstellen en aanpassen
 • Gerechtelijke procedures en arbitrages
 • Rechtspersonen en rechtsvormen
 • Geschillen tussen aandeelhouders onderling en tussen aandeelhouders en bestuurders
 • Personeelskwesties (arbeidsovereenkomsten, ontslagzaken etc.)
 • Intellectuele eigendomsrechten (merkenrecht, domeinnamen, handelsnamen)

Contractenrecht

Een goed contract kan vertragingen, conflicten en onnodige kosten voorkomen. Prascevic Advocatenkantoor zorgt ervoor dat uw rechten en belangen goed worden geregeld en risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Dit geldt zowel voor het aangaan als voor de beëindiging van contracten. Prascevic Advocatenkantoor kan u bijstaan bij het opstellen en beoordelen van commerciële en niet commerciële contracten op uiteenlopende rechtsgebieden. Een greep uit de vele contracten waaraan u kunt denken:

 • Koopovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten
 • Agentuurovereenkomsten
 • Distributie- en franchiseovereenkomsten
 • Contracten met betrekking tot aandelentransacties
 • Financieringsovereenkomsten
 • Zekerheidsovereenkomsten
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Horecacontracten

Insolventierecht

Wanneer u of uw onderneming liquiditeitsproblemen heeft, kunt u al snel te maken krijgen met het  insolventierecht. Ook kunt u daarmee te maken krijgen wanneer uw debiteuren of andere contractpartijen liquiditeitsproblemen hebben. Dit kan leiden tot een faillissement, een surseance van betaling, of een wettelijke of buitengerechtelijke schuldsanering. Bij dit soort kwesties is het belangrijk snel, effectief en met de juiste kennis te handelen.

Prascevic Advocatenkantoor heeft zich gespecialiseerd in alle facetten van het insolventierecht en kan u snel met het juiste (juridisch) advies van dienst zijn. Ook als uw eigen bedrijf in financiële problemen verkeert. Prascevic Advocatenkantoor heeft tevens ervaring als curator en bewindvoerder, waardoor de expertise van het kantoor mede is gevormd in de praktijk. Een greep uit de onderwerpen waaraan u hierbij kunt denken:

 • Faillissementsaanvragen
 • Fiscale obstakels bij verhaal of doorstart (zoals een bodemvoorrecht)
 • Gerechtelijke en buitengerechtelijke schuldeisersakkoorden
 • Herstructureringen
 • Complexe incasso- en verhaalsprocedures
 • Beslagmaatregelen
 • Retentierechten
 • Eigendomsvoorbehoud
 • WSNP
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Paulianeus handelen 

Huurrecht 

Als verhuurder of huurder van woon- of bedrijfsruimte kunt u worden geconfronteerd met juridische problemen van diverse aard. Door de uitgebreide expertise op het huurrechtelijk vlak en de jarenlange ervaring in het adviseren van en het verlenen van juridische dienstverlening aan (commerciële) verhuurders en huurders, is Prascevic Advocatenkantoor in staat om u deskundige ondersteuning te bieden in vrijwel alle voorkomende gevallen. Voorts heeft Prascevic Advocatenkantoor aanzienlijke praktijkervaring in het procederen met betrekking tot huurzaken. Een greep uit de onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

 • Niet nakoming van de verplichtingen door de huurder/verhuurder
 • Gebreken aan het gehuurde
 • Illegale onderhuur
 • Duur van de huurovereenkomst
 • Onbebouwd onroerend goed
 • Huurprijsvaststelling/wijziging
 • Gemengde overeenkomsten
 • Branchebescherming
 • Medehuur
 • Indeplaatsstelling
 • Huuropzegging
 • Vergoedingsaanspraken huurder

Vastgoed 

Eigenaren van vastgoed hebben vaak te maken met complexe regelgeving van uiteenlopende aard met betrekking tot hun (commercieel) vastgoed. Prascevic Advocatenkantoor heeft veel ervaring op het gebied van het adviseren, onderhandelen en procederen met betrekking tot vastgoed gerelateerde kwesties. Denk hierbij onder meer aan:

 • Overdracht van onroerend goed
 • Bouwrecht
 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunningen
 • Non conformiteit
 • Koopovereenkomsten
 • Financiering van onroerend goed
 • Afgebroken onderhandelingen 

Incasso en verhaal 

Hoewel er veel kantoren actief zijn op het gebied van incasso en verhaal, zijn er maar weinig die echt effectief te werk gaan. Grotere vorderingen gaan vaak de competentie van een incassobureau te boven en vragen om specifieke juridische kennis en ervaring om een betaling snel en efficiënt juridisch af te dwingen. Prascevic Advocatenkantoor is in staat om uw vorderingen maximaal en doeltreffend te innen. Een greep uit de verschillende opties:

 • Adviezen over debiteurenbeheer
 • De incasso van vorderingen
 • Het leggen van beslagen
 • Het uitwinnen van pandrechten en andere zekerheidsrechten 

Mogelijkerwijs kan de inning van een vordering op basis van ‘no cure no pay’ plaatsvinden. Neem voor meer informatie hierover contact met ons kantoor op. 

Horecarecht

Horecarecht is voor de meeste juristen een lastig vakgebied. Dit komt omdat in het horecarecht veel verschillende rechtsgebieden bij elkaar komen en tot complexe uitdagingen kunnen leiden. Prascevic heeft ruim zes jaar intensieve ervaring met betrekking tot vrijwel alle aspecten van het horecarecht, opgedaan bij een van de grootste brouwerijen van Nederland (Koninklijke Grolsch). Een greep uit de verschillende gebieden waar wij u van dienst kunnen zijn:

 • Aankoop of verkoop van een horecabedrijf
 • ‘Pacht’ van horecaexploitaties
 • Bruikleenovereenkomsten (tap- en kelderbierinstallaties)
 • Indeplaatsstelling
 • Bedrijfsovername
 • Horecafinancieringen
 • De wet BIBOB
 • Exploitatievergunning
 • Drank- en Horecavergunning
 • Huur en verhuur van horecabedrijfsruimte
 • Huurprijswijzigingen
 • Brouwerijcontracten
 • Terrasvergunningen
 • Geluidoverlast
 • Exclusieve afnameovereenkomsten
 • Kansspelautomaten
 • Coffeeshopbeleid
 • Bestemmingsplannen
 • Bouwrecht
 • Rookverbod
 • Gevelreclame

Procesvoering

Prascevic Advocatenkantoor heeft veel ervaring op het gebied van het voeren van gerechtelijke procedures. Indien het onverhoopt toch tot een procedure komt, dan kan Prascevic Advocatenkantoor snel en vakkundig uw juridische positie in kaart brengen. Hierbij worden de juridische, commerciële en financiële belangen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Op basis van het advies kunt u snel en weloverwogen beslissen of een schikking raadzaam is of dat u het beter tot een procedure kunt laten komen. Indien een procedure onvermijdelijk is, kan Prascevic Advocatenkantoor uw zaak vakkundig behandelen.