• Afnamebeding: een onredelijk bezwarende algemene voorwaarde of kernbeding?
  lees verder →
 • Huurrecht en horeca (Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte)
  lees verder →
 • Intentieovereenkomst of toch een bindende huurovereenkomst?
  lees verder →
 • Gerechtvaardigd beroep op dwaling bij verwaarlozen van onderzoeksplicht?
  lees verder →
 • Wanneer is een particuliere borgtocht voor bedrijfsmatige huur rechtsgeldig?
  lees verder →
Vragen?

[contact-form-7 id="19" title="Contact form 1"]

Juridisch nieuws

Afnamebeding: een algemene voorwaarde of kernbeding?

Op 3 maart 2015 heeft het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan over een exclusief afnamebeding, waarbij een voor de afnemer minimum hoeveelheid is overeengekomen.

Lees verder →

Huurrecht en horeca (Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte)

Huurrecht en horeca

Nederland kent anno 2013 ruim 44.000 horecabedrijven. Het overgrote deel van het onroerend goed waarin deze horeca wordt bedreven betreft 290-bedrijfsruimte. Binnen het huurrecht voor 290-bedrijfsruimte neemt de horecabranche een bijzondere plaats in. Zo kent een huurovereenkomst in de horecasector vaak bijzondere, branchespecifieke constructies en bepalingen. Voor huurrecht juristen die voor het eerst met deze materie in aanraking komen, leidt dit niet zelden tot de nodige vraagtekens. In het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte (editie november/december 2013) is een artikel verschenen van mr. E.S. Ruiter en mr. A. Prascevic dat tot doel heeft om enkele van deze binnen deze branche voorkomende bijzondere constructies en bepalingen uit te lichten en juridisch in te kaderen.

 

Lees verder →

Intentieovereenkomst of toch een bindende huurovereenkomst?

Op 14 juni 2013 deed de voorzieningenrechter in Almelo uitspraak in een spraakmakend kort geding. De casus is als volgt. Extrablatt (een Duitse horeca keten) wil in Enschede een vestiging openen. In dat kader sluit zij een ‘intentieovereenkomst’ met een lokale projectontwikkelaar voor de inhuur van een pand in het centrum van Enschede. In de intentieovereenkomst tussen Extrablatt en de projectontwikkelaar zijn de essentialia van de huur opgenomen, zoals het huurobject, de huursom, de ingangsdatum, de einddatum, de verlengingsopties en de waarborgsom. Partijen spreken af dat zij na invulling van de overige voorwaarden een definitieve huurovereenkomst zullen tekenen. Enige tijd na het tekenen van de intentieovereenkomst vindt Extrablatt een andere locatie in het centrum van Enschede die (kennelijk) meer geschikt is voor haar horeca exploitatie. Extrablatt laat de projectontwikkelaar vervolgens weten dat zij afziet van de inhuur van het pand en tekent een huurovereenkomst (met de andere partij). De projectontwikkelaar laat het er niet bij zitten en vordert in kort geding dat Extrablatt wordt veroordeeld de (definitieve) huurovereenkomst te ondertekenen en na te komen. De grote vraag in dit kort geding is of Extrablatt nog terug kan na het tekenen van de intentieovereenkomst of dat tussen partijen een (bindende) huurovereenkomst is ontstaan.

Lees verder →

Onderzoeksplicht en dwaling bij koop

De rechtbank te Haarlem heeft zich bij vonnis van 12 september 2012 (LJN: BY6166) uitgelaten over de vraag of een partij, die bij het aangaan van een overeenkomst haar onderzoeksplicht heeft verwaarloosd, zich nog kan beroepen op dwaling.

Lees verder →

Particuliere borgtocht bij bedrijfsmatige huur?

Een ondernemer sluit een huurovereenkomst voor een horecaruimte. De moeder van de ondernemer geeft een borgstelling af voor de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst. In deze casus moest de kantonrechter te Heerlen zich op 30 januari 2013 (LJN: BZ0206) buigen over de vraag of de borgtocht die is afgegeven wel rechtsgeldig is.

Lees verder →

Overgang van huurrechten

Wanneer een vennootschap onder firma (VOF) in een besloten vennootschap (BV) wordt ingebracht, terwijl de VOF de huurovereenkomst met de verhuurder is aangegaan, wie moet dan als huurder worden aangemerkt? Hierover heeft de kantonrechter te Gorinchem op 30 juli 2012 (LJN: BX5073) een oordeel moeten vellen.

Lees verder →

Contractuele meerpremie brandverzekering en rechtsverwerking

Volgens de algemene bepalingen behorende bij winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW (model ROZ oktober 2012) moet een huurder, indien er door het bedrijf/beroep in het gehuurde een hogere dan normale premie voor brandverzekering moet worden betaald door verhuurder of andere huurders van het gebouw, het meerdere boven de normale premie aan verhuurder en andere huurders vergoeden. Tot wanneer kan de verhuurder deze meerpremie aan de huurder in rekening brengen? Hierover heeft het Hof ’s-Hertogenbosch op 25 september 2012 (LJN: BX8590) een uitspraak gedaan.

Lees verder →

Wat mag een verhuurder doen met een ontruimde inboedel?

Wat mag een verhuurder met de inboedel doen als hij een door hem verhuurde onroerende zaak heeft ontruimd? Hierover heeft de rechtbank te Arnhem zich in een vonnis van 28 december 2011 uitgelaten.

Lees verder →